Zestaw do aplikacji powietrza typu ATOL-OXY-ZA

 

Zestaw do aplikacji powietrza ATOL-OXY-ZA  to niezależny, zintegrowany układ instalacyjny składający się z pompy cyrkulacyjnej i aplikatora powietrza,  połączonych krótkim przewodem tłocznym. Zestaw aplikacyjny stosuje się w przepompowniach ścieków sanitarnych, a także w zbiornikach retencyjnych lub retencyjno-uśredniających.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWÓW DO APLIKACJI POWIETRZA

 wersja : ATOL-OXY-ZA-I

wersja : ATOL-OXY-ZA-II

- pompa zatapialna

- stopa sprzęgająca (żeliwo)

- przewód tłoczny (stal kwasoodporna)

- aplikator powietrza (stal kwasoodporna)

- szafka sterownicza

- pompa zatapialna

- przewód tłoczny (stal kwasoodporna)

- aplikator powietrza (stal kwasoodporna)

- stelaż (stal kwasoodporna)

- szafka sterownicza

 

WARUNKI TECHNICZNE ZABUDOWY

Warunkiem uzyskania zakładanych efektów eksploatacyjnych zestawu aplikacji powietrza ATOL-OXY-ZA jest zapewnienie odpowiedniej przestrzeni montażowej wewnatrz zbiornika/ przepompowni:

 • przestrzeń wolna od zabudowy, o minimalnych wymiarach walca o średnicy 560 mm,
 • płaskie i poziome dno,
 • minimalne głębokość lustra wody w zbiorniku pompowni 0,35 m licząc od dna zbiornika
 • przyłącze elektroenergetyczne 400-3V

DOSTĘPNE TRYBY PRACY URZĄDZENIA

Zestaw do aplikacji powietrza ATOL-OXY-ZA, w zalezności od potrzeb i rodzaju zainstalowanego sterownika, może działać w jednym z trzech trybów pracy:

 • I- tryb pracy ciągłej-24 godziny/dobę, przy ciągłym dopływie ścieków zagniłych w rezległych systemach kanalizacyjnych
 • II- tryb pracy cyklicznej- w zadanym reżimie czasowym (godzina włączenia, godzina wyłączenia, czas pracy, czas postoju)
 • III- tryb pracy interwencyjny- sterowany w funkcji stężenia tlenu rozpuszczonego w ściekach dopływajjących do zbiornika retencyjnego, pod warunkiem zamontowania sondy tlenowej.

TABELA: PRZECIĘTNE ZUZYCIE MOCY ZESTAWU DO APLIKACJI POWIETRZA

tryby pracy zestawu

pobór mocy (kW)

roczne

zapotrzebowanie

mocy (kWh/rok)

tryb pracy ciągłej

0,6

5250

tryb pracy cyklicznej

3300

tryb pracy interwencyjnej

2000

Każdy egzemplarz urządzenia jest wymiarowany indywidualnie w dostosowaniu do zadanych warunków pracy. Przed realizacją zamówienia na urządzenie, producent przeprowadza analizę uwarunkowań technicznych, celem ustalenia optymalnych wymiarów i parametrów hydraulicznych.  W zamówieniu należy podać następujące dane:

 • wymiary wewnętrzne zbiornika/pompowni ( pożądany rysunek ),
 • średnica włazu,
 • charakterystyczne poziomy eksploatacyjne ścieków ( minimalny, maksymalny, awaryjny),
 • preferowany tryb pracy urządzenia
 • obliczeniowy sekundowy dopływ ścieków
 • maksymalny godzinowy dopływ ścieków.

Symbole katalogowe zestawów do aplikacji powietrza:

NAZWA KATALOGOWA URZĄDZENIA    Q

gdzie:

Q - [dm3/s] - wydajność pompy cyrkulacyjnej

Przykład oznaczenia:   ATOL-OXY-ZA  2,5

 

Zapytaj o produkt naszego doradcę Otwórz formularz
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon