ATOL-OXY aplikator powietrza (informacje podstawowe)

Aplikatory powietrza ATOL-OXY

Aplikatory powietrza ATOL-OXY znajdują zastosowanie w istniejących i projektowanych systemach kanalizacji sanitarnej i służą do:

  • zapobiegania zagniwaniu ścieków i eliminacji siarkowodoru
  • poprawykondycji tlenowej ścików doprowadzanych do oczyszczalni
  • rozproszenia energii w komorach rozprężnych na wylotach rurociągów tłocznych.

URZĄDZENIE WYKORZYSTUJE WYŁĄCZNIE ENERGIĘ NAPŁYWAJĄCYCH ŚCIEKÓW

Badania aplikatorów powietrza w warunkach rzeczywistych wykazały istotny przyrost zawartości tlenu rozpuszczonego. Średnie wartości wyników bezpośrednich pomiarów podczas przepływu przez aplikator, były następujące:

wyszczególnienie

stan wyjściowy przed napowietrzaniem

w trakcie napowietrzania

uśredniony wynik pomiarów

w przepompowni ścieków

uśredniony wynik pomiarów

w studzience rozprężnej

%  zawartość tlenu

0,7%

24 %

18 %

stężenie tlenu rozpuszczonego

0,12 mgO2/dm3

1,82 mgO2/dm3

1,74 mgO2/dm3

stężenie siarkowodoru

100 mg/dm3

0,0 mg/dm3

0,0 mg/dm3

 

OFEROWANE SĄ NASTEPUJĄCE WERSJE URZĄDZENIA:

katalogowy symbol urządzenia

wersja urządzenia

ATOL-OXY

aplikator powietrza

ATOL-OXY-ZA

zestaw do aplikacji powietrza z pompą cyrkulacyjną

ATOL-OXY-WKZA

wydzielona komora z zestawem do aplikacji powietrza 

ATOL-OXY-SR

Studzienka rozprężna z aplika torem powietrza

Zapytaj o produkt naszego doradcę Otwórz formularz
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon