Aplikator powietrza ATOL-OXY

OPIS TECHNICZNY URZĄDZENIA

Aplikator powietrza ATOL-OXY posiada kształt wielościanu, z króćcem wlotowym zlokalizowanym z boku i otworem odpływowym umieszczonym w płaszczyźnie podstawy. Aplikator jest wykonany ze stali kwasoodpornej, przy czym grubość ścianki konstrukcji jest uzależniona od jej wymiarów i wysokości ciśnienia.

Wymiary geometryczne oraz średnica dopływu i odpływu, zależą od parametrów instalacji takich jak:

  • wartość przepływu hydraulicznego,
  • prędkość strugi ścieków,
  • dyspozycyjna wysokość ciśnienia pompy,
  • geometria kanałów, rurociągów i zbiorników.

 

WARUNKI TECHNICZNE ZABUDOWY

Aplikatory powietrza ATOL-OXY stosuje się wyłącznie na wylotach rurociągów tłocznych.

Minimalna średnica studzienki  rozprężnej, to Dw = 1000 mm, a minimalna głębokość ok. 0,35 m , licząc od płaszczyzny otworu wylotowego aplikatora do dna studzienki.

Urządzenie podczas przepływu ścieków, wywołuje opory hydrauliczne, które należy uwzględnić  przy ustaleniu wysokości podnoszenia pompy. Wartość oporu miejscowego należy przyjmować w wysokości 1,0 msw.

Każdy egzemplarz urządzenia jest wymiarowany indywidualnie w dostosowaniu do zadanych warunków pracy.

Przed realizacją zamówienia na urządzenie, producent przeprowadza analizę uwarunkowań technicznych, celem ustalenia optymalnych wymiarów i parametrów hydraulicznych.  W zamówieniu należy podać następujące dane:

  • średnicę wewnętrzną i materiał rurociągu tłocznego,
  • wartość przepływu hydraulicznego lub wydajność pompowni w punkcie pracy pompy,
  • wysokość ciśnienia na wylocie rurociągu tłocznego.

 

Symbole katalogowe aplikatorów powietrza:

NAZWA KATALOGOWA URZĄDZENIA      Qs/DN 

gdzie:

Qs - [dm3/s] - przepływ hydrauliczny;

DN - [mm] - średnica nominalna rurociągu.

Przykład oznaczenia:                ATOL-OXY 4,0/ 90 PE

 

Zapytaj o produkt naszego doradcę Otwórz formularz
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon