Wydzielona komora do aplikacji powietrza typu ATOL-OXY-WKZA

Wydzielona komora do aplikacji powietrza może być zastosowana w przypadkach braku możliwości spełnienia wymaganych warunków technicznych zabudowy zestawu ATOL-OXY-ZA  w przepompowni ścieków.

Kompletne urządzenie stanowi standardowy, prefabrykowany zbiornik betonowy lub żelbetowy, o średnicy: 1,5;  2,0 ; 2,5 lub  3,0 m, z wbudowanym wewnątrz zestawem do aplikacji powietrza ATOL-OXY-ZA , o adekwatnej do wielkości zbiornika wydajności pompy cyrkulacyjnej. Każdy egzemplarz urządzenia jest wymiarowany indywidualnie w dostosowaniu do zadanych warunków pracy.

 W zamówieniu należy podać następujące dane:

  • preferowany tryb pracy urządzenia,
  • obliczeniowy sekundowy dopływ ścieków,
  • maksymalny godzinowy dopływ ścieków,
  • rzędna terenu i rzędna dna kanalizacji.

 

Symbole katalogowe wydzielonych komór do aplikacji powietrza:

NAZWA KATALOGOWA  Q 

gdzie:

Q - [dm3/s] - wydajność pompy cyrkulacyjnej

Przykład oznaczenia:                          ATOL-OXY-WKZA  6,0

Tabela:  Podstawowe wymiary wydzielonych komór do aplikacji powietrza typu ATOL-OXY-WKZA

 

Nazwa katalogowa urządzenia

wydajność pompy cyrkulacyjnej

średnica wewnętrzna zbiornika

głębokość czynna

minimalna głębokość dopływu

minimalna głębokość zbiornika

minimalnaśrednica dopływ/odpływ

Q

DW

Hcz

Hd

Hmin

DN

dm3/s

m

m

m

m

mm

ATOL-OXY-WKZA    2,5

2,5

1,5

1,3

0,5

1,8

200

ATOL-OXY-WKZA    3,0

3

1,5

1,5

0,5

2,0

200

ATOL-OXY-WKZA    4,0

4

2

1,1

0,5

1,6

200

ATOL-OXY-WKZA    5,0

5

2

1,4

0,5

1,9

200

ATOL-OXY-WKZA    6,0

6

2,5

1,1

0,5

1,6

200

ATOL-OXY-WKZA    8,0

8

2,5

1,5

0,5

2,0

200

ATOL-OXY-WKZA  10,0

10

3

1,3

0,5

1,8

200

Zapytaj o produkt naszego doradcę Otwórz formularz
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon