ATOL-OD-P-OH promieniowy osadnik deszczowy z obejściem hydraulicznym

Dodatkowym elementem tego osadnika, w odniesieniu do osadnika ATOL-OD-P, jest wbudowany kolektor wewnętrznego obejścia hydraulicznego, dlatego jest on rekomendowany tam, gdzie zachodzi konieczność przepuszczenia przez osadnik zwiększonych przepływów np. podczas trwania deszczów nawalnych. Rozwiązanie obejścia hydraulicznego nie powoduje przeciążania osadnika przy zwiększonym przepływie. Tym samym nie dochodzi do wymywania zanieczyszczeń z osadnika przy przepływach większych od przepływu nominalnego. Wymiary wewnętrznego kolektora obejścia hydraulicznego ustala się na podstawie obliczeń w zależności od spadku, średnicy i napełnienia kanału dopływowego do osadnika oraz wartości maksymalnego przepływu hydraulicznego.

Działanie osadnika podczas przepływu maksymalnego

Podczas przepływu maksymalnego, w osadnikach ATOL-OD-P-OH struga dopływających ścieków zostaje rozdzielona przed wlotem do przestrzeni dopływu, dzięki poziomej przegrodzie umieszczonej na odpowiedniej wysokości wewnątrz rury dopływowej.

Poziom zainstalowania przegrody zależy od średnicy i spadku kanału dopływowego do osadnika oraz od nominalnego przepływu ścieków. Część strugi wpływających ścieków, o nominalnym natężeniu przepływu, zostaje doprowadzona pod poziomą przegrodą do przestrzeni dopływu przez rurę centralną, natomiast pozostała część strugi przepływa nad poziomą przegrodą wprost do kolektora obejścia hydraulicznego, połączonego bezpośrednio z króćcem odpływu.

Symbole katalogowe osadników promieniowych

gdzie:
Qn [dm3/s] - nominalny przepływ ścieków
Qmax  [dm3/s] - maksymalny przepływ ścieków
Dw [m] - średnica wewnętrzna osadnika

Przykład oznaczenia:
ATOL-OD-P 60/2,5  lub  ATOL-OD-P-OH  20/200/2,5 

* dla osadników z oznaczeniem "OH"

 

Zapytaj o produkt naszego doradcę Otwórz formularz
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon