ATOL-OD-W-OH osadnik wielostrumieniowy
z obejściem hydraulicznym

Osadniki wielostrumieniowe ATOL-OD-W-OH z wewnętrznym obejściem hydraulicznym stosuje się, gdy zachodzi konieczność przepuszczenia przez osadnik zwiększonych przepływów np. podczas deszczów nawalnych.
Dodatkowym elementem osadnika, w odróżnieniu od osadnika ATOL-OD-W jest wbudowany kolektor obejścia hydraulicznego.

Zastosowanie obejścia hydraulicznego pozwala uniknąć przeciążania hydraulicznego osadnika. W przypadku takich przeciążeń, przy osadnikach bez obejścia hydraulicznego, można mieć do czynienia z obniżeniem skuteczności jego działania, a w przypadkach pojawienia się deszczu maksymalnego – z niebezpieczeństwem wynoszenia zgromadzonych w osadniku zanieczyszczeń.

Rozwiązanie obejścia hydraulicznego nie powoduje przeciążania osadnika przy zwiększonym przepływie. Tym samym nie dochodzi do wymywania zanieczyszczeń z osadnika przy przepływach większych od przepływu nominalnego. Wymiary wewnętrznego kolektora obejścia hydraulicznego ustala się na podstawie obliczeń, w zależności od spadku, średnicy i napełnienia kanału dopływowego do osadnika oraz wartości maksymalnego przepływu hydraulicznego.

Działanie osadnika podczas przepływu maksymalnego

Struga dopływających ścieków zostaje rozdzielona przed wlotem do przestrzeni dopływu, dzięki poziomej przegrodzie umieszczonej na odpowiedniej wysokości wewnątrz rury dopływowej. Poziom zainstalowania przegrody zależy od średnicy i spadku kanału dopływowego do osadnika oraz od nominalnego przepływu wód deszczowych. Część strugi wpływających ścieków, o nominalnym natężeniu przepływu, zostaje doprowadzona pod poziomą przegrodą do przestrzeni dopływu i zostaje skierowana do modułu wielostrumieniowego. Pozostała część strugi przepływa nad poziomą przegrodą wprost do kolektora obejścia hydraulicznego, połączonego bezpośrednio z króćcem odpływu.

Symbole katalogowe osadników wielostrumieniowych do ścieków deszczowych:

gdzie:
Qn [dm3/s] - nominalny przepływ ścieków
Qmax  [dm3/s] - maksymalny przepływ ścieków

Przykład oznaczenia:
ATOL-OD-W 65 lub ATOL-OD-W-OH 35/350

* dla osadników z oznaczeniem "OH"

 

Zapytaj o produkt naszego doradcę Otwórz formularz
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon