ATOL-OD-WIR-OH osadnik wirowy z obejściem hydraulicznym

Dodatkowym elementem tego osadnika, jest wbudowany kolektor obejścia hydraulicznego, dlatego jest on rekomendowany tam, gdzie zachodzi konieczność przepuszczenia przez osadnik zwiększonych przepływów np. podczas deszczów nawalnych. Rozwiązanie obejścia hydraulicznego nie powoduje przeciążania osadnika przy zwiększonym przepływie. Tym samym nie dochodzi do wymywania zanieczyszczeń z osadnika przy przepływach większych od przepływu nominalnego. Wymiary wewnętrznego kolektora obejścia hydraulicznego ustala się na podstawie obliczeń w zależności od spadku, średnicy i napełnienia kanału dopływowego do osadnika oraz wartości maksymalnego przepływu hydraulicznego.

Symbole katalogowe osadników wirowych do ścieków deszczowych

gdzie:
Qn [dm3/s] - nominalny przepływ ścieków
Qmax  [dm3/s] - maksymalny przepływ ścieków
Dw [m] - średnica wewnętrzna osadnika

Przykład oznaczenia:
ATOL-OD-WIR 60/2,5  lub  ATOL-OD-WIR-OH  20/200/2,5

* dla osadników z oznaczeniem "OH"

 

Zapytaj o produkt naszego doradcę Otwórz formularz
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon