ATOL-OD-ZS osadnik deszczowy zintegrowany z separatorem

Osadniki ATOL-OD-ZS są przeznaczone do oczyszczania ścieków deszczowych zanieczyszczonych ponadnormatywną zawartością substancji ropopochodnych.

Dodatkowym elementem osadnika, w odniesieniu do osadnika ATOL-OD jest wbudowany moduł koalescencji separatora cieczy lekkich typu ATOL (dział B niniejszego katalogu).

Zapytaj o produkt naszego doradcę Otwórz formularz
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon