Urządzenia do oczyszczania scieków deszczowych i technologicznych

Drogi, bazy transportowe, stacje paliw płynnych, myjnie samochodowe, warsztaty i stacje obsługi pojazdów, gastronomia.