Separatory scieków i tłuszczu

W tej kategorii przygotowaliśmy dla Państwa służące filtrowaniu cieczy separatory, które znajdują zastosowanie w różnych sytuacjach. Najprostszym spośród tego typu zbiorników jest separator ścieków umożliwiający oddzielanie tzw. cieczy lekkich. Jeśli natomiast chodzi o bardziej zaawansowane systemy, z pewnością warto wyróżnić separator z osadnikiem, który ma wydzieloną specjalną przestrzeń na gromadzenie materiału osadowego. Tego typu rozwiązania dobiera się w zależności od wielkości nominalnej, którą oblicza się według ściśle określonych wzorów. Do ostatniej grupy systemów filtrujących zalicza się natomiast separator tłuszczu wykorzystywany do utylizacji odpadów w zakładach produkujących żywność oraz zajmujących się jej obróbką.


ATOL separator (informacje podstawowe)

Separatory typu ATOL należą do I klasy separatorów, zgodnie z klasyfikacją normy PN-EN:858 „Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich”. Gwarantowana normą maksymalna zawartość oleju pozostałościowego po przejściu przez separator wynosi do 5 mg/dm3.

Czytaj więcej
ATOL separator (wersja podstawowa)

Separator ATOL jest urządzeniem, w którym proces koalescencji zachodzi w komorze struktur kapilarnych, zbudowanej w formie prostopadłościanu wypełnionego wkładem o strukturalnej przestrzeni charakteryzującej się dużą powierzchnią właściwą (630m2/m3).

Czytaj więcej
ATOL-OH separator z obejściem hydraulicznym

Separator ATOL-OH jest rekomendowany tam, gdzie oprócz ścieków technologicznych, zachodzi konieczność przepuszczenia zwiększonych przepływów np. podczas opadu nawalnego. Dodatkowym elementem, odróżniającym go od separatora w wersji podstawowej, jest wbudowany kolektor obejścia hydraulicznego.

Czytaj więcej
ATOL-ZO separator zintegrowany z osadnikiem

Separator ATOL-ZO to zintegrowane urządzenie pełniące funkcję zarówno separatora jak i osadnika. Zgodnie z normą PN-EN:858, instalację oddzielacza cieczy lekkich stanowi układ składający się z osadnika wstępnego i separatora.

Czytaj więcej
ATOL-OH-ZO separator z obejściem hydraulicznym zintegrowany z osadnikiem

Separator ATOL-OH-ZO, w odniesieniu do omówionych wyżej typów separatorów ATOL, ATOL-OH i ATOL-ZO, jest zintegrowanym urządzeniem, w którym poszczególne elementy takie jak osadnik wstępny, moduł koalescencji separatora oraz wewnętrzne obejście hydrauliczne, są wbudowane w jeden zbiornik.

Czytaj więcej
ATOL-TL separator tłuszczu (informacje podstawowe)

Separatory ATOL-TL stosuje się w instalacjach oddzielania tłuszczu i oleju roślinnego oraz pochodzenia zwierzęcego. Mają one zastosowanie przy podczyszczaniu ścieków pochodzących z restauracji, kuchni, stołówek, jadłodajni, smażalni, barów, sklepów mięsnych, masarni...

Czytaj więcej

12»