ATOL-RG-C-PLUS rurowy regulator przepływu
z przelewem awaryjnym

Regulator ATOL-RG-C-PLUS może być zastosowany wyłącznie do ścieków  opadowych  oraz wód powierzchniowych.
Ścieki deszczowe wprowadzane do regulatora typu ATOL-RG-C-PLUS powinny być podczyszczone np. w osadnikach lub w zespole urządzeń osadnik - separator.

W uzasadnionych przypadkach przed regulatorem należy zastosować kratę o odpowiednio dobranym prześwicie.
Regulator typu ATOL-RG-C-PLUS jest rekomendowany do współpracy ze zbiornikiem retencyjnym o dyspozycyjnej wysokości spiętrzenia nie przekraczającej hmax= 3,0 m i wartości przepływu nominalnego QR>10 dm3/s. 

Budowa i zasada działania

Regulator przepływu typu ATOL-RG-C-PLUS posiada kształt geometryczny trzech złączonych króćców: dwóch poziomych (dławiących) o zróżnicowanej średnicy, z zamontowaną przegrodą o odpowiednim kształcie, wywołującą dodatkowy opór hydrauliczny o pożądanej wysokości oraz cylindra pionowego, którego wolny koniec pełni funkcję przelewu awaryjnego pierścieniowego, na wypadek zmniejszenia lub całkowitej utraty drożności poziomej rury dławiącej.

Wymiary regulatora (średnice i długości poszczególnych króćców oraz kształt i wielkość prześwitu w przekroju przegrody) zależą od zadanej wartości przepływu i wysokości spiętrzenia przed otworem dopływowym.

Regulatory są wykonywane ze stali kwasoodpornej. Grubość ścianki konstrukcji jest uzależniona od wymiarów i wysokości spiętrzenia ścieków przed regulatorem.

Wyróżnia się dwie fazy pracy regulatora:

  • pierwsza faza: w zakresie spiętrzenia wody przed regulatorem do poziomu krawędzi przelewu pierścieniowego,
  • druga faza: w zakresie spiętrzenia wody przed regulatorem powyżej poziomu krawędzi przelewu pierścieniowego.

Sposoby montażu regulatora przepływu

Regulatory ATOL-RG-C można montować wyłącznie „na mokro”, bezpośrednio w zbiorniku retencyjnym, rowie, kanale lub cieku oraz w studniach i komorach.

Katalogowe zakresy wydajności (QR) regulatorów ATOL-RG-C-PLUS

Zakres przepustowości [dm3/s] Z dokładnością wymiarowania do [dm3/s]
od 20 do 100 2,0
od 101 do 500 5,0
od 501 do 1000 10,0

 Istnieje możliwość wykonania regulatora przepływu o innych parametrach niż podano w tabeli.

Symbole katalogowe regulatorów przepływu

gdzie:
QR [dm3/s] - nominalna przepustowość  regulatora,
Hmax [m] - wysokości spiętrzenia wody przed regulatorem.

Przykład oznaczenia:
ATOL-RG-SPIN 22/1,6

Zapytaj o produkt naszego doradcę Otwórz formularz
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon