ATOL-RG-C rurowy regulator przepływu

Regulator ATOL-RG-C może być zastosowany wyłącznie do ścieków opadowych oraz wód powierzchniowych. Ścieki deszczowe wprowadzane do regulatora ATOL-RG-C powinny być podczyszczone np. w osadnikach lub w zespole urządzeń osadnik - separator.

W uzasadnionych przypadkach przed regulatorem należy zastosować kratę o odpowiednio dobranym prześwicie.

Budowa i zasada działania

Regulator przepływu ATOL-RG-C posiada kształt geometryczny dwóch poziomych króćców dławiących o zróżnicowanej średnicy wewnętrznej. Wewnątrz regulatora znajduje się przegroda o odpowiednim kształcie, wywołująca dodatkowy opór hydrauliczny o pożądanej wysokości. Wymiary regulatora: średnice i długości poszczególnych króćców oraz kształt i wielkość prześwitu w przekroju przegrody, zależą od zadanej wartości przepływu i wysokości spiętrzenia przed otworem dopływowym.

Regulatory ATOL-RG-C są wykonywane ze stali kwasoodpornej. Grubość ścianki konstrukcji jest uzależniona od wymiarów i wysokości spiętrzenia ścieków przed regulatorem.

Sposoby montażu regulatora przepływu

Regulatory ATOL-RG-C można montować wyłącznie „na mokro”, bezpośrednio w zbiorniku retencyjnym, rowie, kanale lub cieku oraz w studniach i komorach.

Katalogowe zakresy wydajności (QR) regulatorów ATOL-RG-C

Zakres przepustowości [dm3/s] Z dokładnością wymiarowania do [dm3/s]
od 10 do 100 1,0
od 101 do 200 2,0
od 201 do 1000 5,0

 Istnieje możliwość wykonania regulatora przepływu o innych parametrach niż podano w tabeli.

Symbole katalogowe regulatorów przepływu

gdzie:
QR [dm3/s] - nominalna przepustowość  regulatora,
Hmax [m] - wysokości spiętrzenia wody przed regulatorem.

Przykład oznaczenia:
ATOL-RG-SPIN 22/1,6

Zapytaj o produkt naszego doradcę Otwórz formularz
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon