ATOL-RG-SPIN stożkowy regulator przepływu

Regulator ATOL-RG-SPIN może być zastosowany do ścieków sanitarnych, opadowych i ogólnospławnych oraz do wód powierzchniowych, a także rurociągów technologicznych  na terenie oczyszczalni ścieków.

Budowa i zasada działania

Regulator przepływu ATOL-RG-SPIN posiada kształt stożka ściętego, z otworem dopływowym umieszczonym w większej podstawie oraz odpływem wyprowadzonym z mniejszej podstawy stożka. Wymiary urządzenia takie jak: średnica podstawy i wysokość stożka, średnica dopływu i odpływu, zależą od zadanej wartości przepływu i wysokości spiętrzenia ścieków przed regulatorem.

Regulatory ATOL-RG-SPIN są wykonywane ze stali kwasoodpornej. Grubość ścianki konstrukcji jest uzależniona od wymiarów i wysokości spiętrzenia ścieków przed regulatorem.

Działanie regulatora polega na tym, że ciecz dopływa do urządzenia przez króciec umieszczony pod odpowiednim kątem do podstawy stożka, dzięki czemu nadawany jest jej ruch wirowy. W ruchu wirowym prędkość obwodowa zwiększa się wraz ze zbliżaniem się strugi cieczy do osi stożka, a dzięki sile odśrodkowej w komorze wirowej wytwarza się rdzeń powietrzny, który zmniejsza efektywne pole otworu odpływowego, skutecznie dławiąc przepływ.

Sposoby montażu regulatora przepływu

Regulatory ATOL-RG-SPIN można montować dwoma sposobami:

  • montaż „na mokro” (rys. 1),
  • montaż „na sucho” (rys. 2).

Montaż  „na mokro” stosuje się bezpośrednio w zbiorniku retencyjnym, rowie, kanale lub cieku oraz w studniach i komorach, natomiast montaż  „na sucho” stosuje się wyłącznie w szczelnych studniach lub komorach.

Możliwość montażu na sucho należy każdorazowo uzgodnić z producentem przed realizacją zamówienia.

Katalogowe zakresy wydajności (QR) regulatorów ATOL-RG-SPIN

Zakres przepustowości [dm3/s] Z dokładnością wymiarowania do [dm3/s]
od 1,0 do 10 0,5
od 11 do 100 1,0
od 101 do 200 2,0
od 201 do 1000 5,0

 Istnieje możliwość wykonania regulatora przepływu o innych parametrach niż podano w tabeli.

Symbole katalogowe regulatorów przepływu

gdzie:
QR [dm3/s] - nominalna przepustowość  regulatora,
Hmax [m] - wysokości spiętrzenia wody przed regulatorem.

Przykład oznaczenia:
ATOL-RG-SPIN 22/1,6

Zapytaj o produkt naszego doradcę Otwórz formularz
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon