ATOL-RG-VOX cylindryczny regulator hydrodynamiczny

Regulator ATOL-RG-VOX może być zastosowany do ścieków sanitarnych, opadowych, ogólnospławnych oraz wód powierzchniowych, a także rurociągów technologicznych na oczyszczalni ścieków.

Budowa i zasada działania

Regulator przepływu ATOL-RG-VOX posiada kształt płaskiego cylindra, z króćcem dopływowym ukształtowanym na stycznej do tworzącej, a otworem odpływowym umieszczonym w płaszczyźnie podstawy cylindra.

Wymiary urządzenia takie jak: średnica i wysokość cylindra, średnica dopływu i odpływu, zależą od zadanej wartości przepływu i wysokości spiętrzenia ścieków przed regulatorem. Regulatory ATOL-RG-VOX są wykonywane ze stali kwasoodpornej. Grubość ścianki konstrukcji jest uzależniona od wymiarów i wysokości spiętrzenia ścieków przed regulatorem.

Działanie regulatora polega na tym, że ciecz dopływająca do urządzenia wywołuje ruch wirowy, a dzięki sile odśrodkowej w komorze wirowej wytwarza się rdzeń powietrzny, który zmniejsza efektywne pole otworu odpływowego, skutecznie dławiąc przepływ.

Sposoby montażu regulatora przepływu

Regulatory ATOL-RG-VOX można montować dwoma sposobami:

  • na odpływie (rys. 1) - opcja: ATOL-RG-VOX-OD
  • na dopływie (rys. 2) - opcja: ATOL-RG-VOX-DO

Katalogowe zakresy wydajności (QR) regulatorów ATOL-RG-VOX

Zakres przepustowości [dm3/s] Z dokładnością wymiarowania do [dm3/s]
od 1,0 do 10 0,5
od 11 do 100 1,0
od 101 do 200 2,0
od 201 do 1000 5,0

 Istnieje możliwość wykonania regulatora przepływu o innych parametrach niż podano w tabeli.

Symbole katalogowe regulatorów przepływu

gdzie:
QR [dm3/s] - nominalna przepustowość  regulatora,
Hmax [m] - wysokości spiętrzenia wody przed regulatorem.

Przykład oznaczenia:
ATOL-RG-VOX 22/1,6

Zapytaj o produkt naszego doradcę Otwórz formularz
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon