ATOL-OH separator z obejściem hydraulicznym

Separator ATOL-OH jest rekomendowany tam, gdzie oprócz ścieków technologicznych, zachodzi konieczność przepuszczenia zwiększonych przepływów np. podczas opadu nawalnego. Dodatkowym elementem, odróżniającym go od separatora w wersji podstawowej, jest wbudowany kolektor obejścia hydraulicznego. Rozwiązanie obejścia hydraulicznego nie powoduje przeciążania separatora przy zwiększonym przepływie, dzięki czemu nie dochodzi do wymywania zanieczyszczeń zgromadzonych w zbiorniku separatora. Wymiary wewnętrznego kolektora obejścia hydraulicznego ustala się na podstawie obliczeń, w zależności od spadku, średnicy i napełnienia kanału dopływowego oraz wartości maksymalnego przepływu hydraulicznego.

Działanie/praca separatora podczas przepływu maksymalnego

Struga dopływających ścieków zostaje rozdzielona przed wlotem do przestrzeni dopływu separatora, dzięki poziomej przegrodzie umieszczonej na odpowiedniej wysokości wewnątrz rury dopływowej. Poziom zainstalowania przegrody zależy od średnicy i spadku kanału dopływowego oraz od nominalnego przepływ ścieków. Część strugi wpływających ścieków, o nominalnym natężeniu przepływu, zostaje doprowadzona pod poziomą przegrodą do przestrzeni dopływu przed deflektorem. Pozostała część strugi przepływa nad poziomą przegrodą wprost do kolektora obejścia hydraulicznego, połączonego bezpośrednio z króćcem odpływu. Takie rozwiązanie gwarantuje, że struga przepływu większego niż nominalny omija przestrzeń separacji.

Symbole katalogowe separatorów cieczy lekkich ATOL-OH

gdzie:
NS [dm3/s] - nominalna wielkość  separatora
Qmax [dm3/s] - maksymalna przepustowość  separatora

Przykład oznaczenia:
ATOL-OH 15/150

Zapytaj o produkt naszego doradcę Otwórz formularz
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon