ATOL-OW osadnik wstępny

Osadniki do separatorów cieczy lekkich

Zgodnie z normą PN-EN:858 „Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich, część 1 i 2”, instalację oddzielacza stanowi układ składający się z osadnika wstępnego i separatora. Osadnik wstępny to element instalacji oddzielacza, w którym osadza się materiał, tj: szlam, muł oraz piasek i żwir, który może być oddzielnym urządzeniem lub może być wbudowany razem z separatorem jako połączony zespół. Osadnik wstępny pełni zatem funkcję ochronną, nie dopuszczając do zamulenia przestrzeni reakcji separatora.

Wymiarowanie osadnika wstępnego polega na ustaleniu jego minimalnej pojemności, w zależności od stopnia zanieczyszczenia ścieków deszczowych, w odniesieniu do przepływu hydraulicznego separatora. Zgodnie z przytoczoną normą przyjmuje się iloczyn 100, 200 lub 300 dm3 pojemności osadnika na 1 dm3/s natężenia przepływu. Poniżej przedstawiono tabelę doboru pojemności osadnika do separatora, zalecaną do stosowania zgodnie z zapisami normy PN-EN:858

Zasada działania osadnika

Dopływ do zbiornika jest ograniczony od wewnątrz deflektorem, który rozprasza energię dopływających ścieków. Za deflektorem znajduje się przestrzeń sedymentacji, gdzie w trakcie przepływu ścieków, w skutek oddziaływania sił grawitacji następuje oddzielanie się materiałów łatwo opadających od ścieków.

Na końcu przestrzeni sedymentacji może znajdować się zanurzona ścianka odpływowa, której zadaniem jest zatrzymanie ewentualnych zanieczyszczeń pływających.

Nr kat. Nazwa urządzenia
Mała

- ścieki technologiczne z małą ilością osadu kanalizacyjnego
- obszary zbierające wodę deszczową, gdzie występuje niewielka ilość mułu z ruchu ulicznego lub podobnych, tj. baseny spływowe na terenach zbiorników benzynowych i krytych stacjach benzynowych

a
Średnia

- stacje benzynowe, myjnie samochodowe ręczne, mycie części
- place do mycia autobusów
- ścieki z garaży i placów parkingowych pojazdów
- elektrownie, zakłady mechaniczne

b
Wysoka

- urządzenia myjące dla pojazdów terenowych, maszyn budowlanych, maszyn rolniczych
- place do mycia samochodów ciężarowych

b
 

- automatyczne myjnie samochodowe, tj. obracalne, przejazdowe

c
a - nie dotyczy separatorów mniejszych lub równych NS 10, poza krytymi parkingami samochodowymi
b - minimalna pojemność osadników 600 l.
c - minimalna pojemność osadników 5000 l. 

Osadniki wstępne do separatorów tłuszczu

Zgodnie z normą PN-EN 1825 „Oddzielacze tłuszczu, część 1 i 2”, osadnik wstępny to część oddzielacza tłuszczu, w której gromadzi się materiał opadający, np. osad, piasek, żwir, która może być urządzeniem oddzielnym lub zbudowanym jako nierozłączna część komory oddzielania tłuszczu. Zgodnie z przytoczoną normą przyjmuje się 100 lub 200 dm3 pojemności osadnika na 1 dm3/s wielkości nominalnej separatora.

Rodzinę osadników typu ATOL-OW do separatorów tworzą następujące wersje urządzeń

Nr kat. Typ regulatora Nazwa urządzenia Zalecane obszary zastosowania
4.1 ATOL-OW osadnik wstępny - wersja podstawowa myjnie, warsztaty samochodowe, drogi szczelne, ścieki z zawartością, tłuszczu roślinnego i zwierzęcego
4.2 ATOL-OW-OH osadnik wstępny z wewnętrznym obejściem hydraulicznym obiekty dystrybucji i magazynowania paliw, drogi szczelne, bazy transportowe, place postojowe przy warsztatach samochodowych

 Symbole katalogowe osadników wstępnych do separatorów ATOL-OW

gdzie:
Vos [dm3] - objętość  osadnika

Przykład oznaczenia:
ATOL-OW 15

 

Symbole katalogowe osadników wstępnych do separatorów ATOL-OW i ATOL-OW-OH

gdzie:
Vos [dm3] - objętość  osadnika

Przykład oznaczenia:
ATOL-OW 15
ATOL-OW-OH 15

Zapytaj o produkt naszego doradcę Otwórz formularz
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon