ATOL-TL-OS separator tłuszczu zintegrowany
z osadnikiem

Zgodnie z normą PN-EN 1825 „Oddzielacze tłuszczu, część 1 i 2”, instalacja oddzielania tłuszczu to urządzenie lub zespół urządzeń zawierający zazwyczaj osadnik wstępny i zbiornik oddzielania tłuszczu. Osadnik wstępny to część oddzielacza tłuszczu, w której gromadzi się materiał opadający (np. osad), która może być urządzeniem oddzielnym lub zbudowanym jako nierozłączna część komory oddzielania tłuszczu.

Zgodnie z przytoczoną normą przyjmuje się 100 lub 200 dm3 pojemności osadnika na 1 dm3/s NS wielkości nominalnej separatora. Separator typu ATOL-TL-OS to zintegrowane urządzenie pełniące funkcję zarówno separatora jak i osadnika, dzięki czemu może być powszechnie stosowany wszędzie tam, gdzie jest do dyspozycji ograniczona powierzchnia zagospodarowania terenu.

Symbole katalogowe separatorów tłuszczu ATOL-TL-OS

gdzie:
NS [dm3/s] - nominalna wielkość  separatora
Vos [dm3] - pojemność osadnika

Przykład oznaczenia:
ATOL-TL-OS 15/1500

Zapytaj o produkt naszego doradcę Otwórz formularz
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon