ATOL-TL separator tłuszczu (informacje podstawowe)

Separatory ATOL-TL stosuje się w instalacjach oddzielania tłuszczu i oleju roślinnego oraz pochodzenia zwierzęcego. Mają one zastosowanie przy podczyszczaniu ścieków pochodzących z restauracji, kuchni, stołówek, jadłodajni, smażalni, barów, sklepów mięsnych, masarni, rzeźni, ubojni drobiu, zakładach produkcji spożywczej i garmażeryjnej, wytwórni mydła i stearyny, wytwórni margaryny, marynat, półproduktów np. typu "fast-food", wytwórni frytek, chipsów i chrupek,
a także z zakładów utylizacji zwierząt, olejarni, rafinerii oleju roślinnego itp. Separatorów ATOL-TL nie stosuje się do ścieków deszczowych, do ścieków zawierających trwałe emulsje tłuszczów i olejów oraz do ścieków sanitarnych zawierających fekalia.

Główne zasady instalowania separatorów tłuszczu

Separatory tłuszczu powinny być lokalizowane blisko źródeł zanieczyszczenia i w taki sposób, aby umożliwić łatwy dostęp do przeprowadzenia czyszczenia i wykonania czynności konserwacyjnych. Ścieki do separatora powinny być doprowadzone grawitacyjnie. Rurociągi dopływowe powinny być ułożone z minimalnym spadkiem 2%, aby uniknąć gromadzenia się w nich tłuszczu. Rurociąg przed separatorem tłuszczu powinien posiadać prosty odcinek o długości min. dziesięciokrotnej wartości średnicy nominalnej. Rurociągi połączone z separatorem (dopływ i odpływ) powinny być skutecznie wentylowane.

Dobór wielkości nominalnej separator

Zgodnie z zaleceniami normy PN-EN:1825-2 wielkość nominalna separatora tłuszczu powinna być obliczona według następującego wzoru:

NS - obliczana wielkość nominalna oddzielacza tłuszczu
Qs - maksymalna wartość przepływu ścieków;
ft - współczynnik uwzględniający temperaturę ścieków;
fd - współczynnik uwzględniający gęstość danego tłuszczu/oleju;
fr - współczynnik uwzględniający użycie detergentów i środków płuczących.

Maksymalną wartość Qs przepływu ścieków ustala się zgodnie z PN-EN:1825-2 wg. następujących metod:

  • metoda A.1: w zależności od rodzaju przyłączonych urządzeń,
  • metoda A.2: w zależności od typu zakładu dostarczającego ścieki do instalacji oddzielacza tłuszczu.

Wartości współczynników uwzględniających temperaturę ścieków ustala się następująco:

  • ft = 1,0 dla t ≤ 60º,
  • ft = 1,3 dla t > 60º.

Wartości współczynników uwzględniających gęstość tłuszczu/oleju ustala się wg poniższych zasad:

  • fd = 1,0 dla ścieków odprowadzanych z kuchni, rzeźni oraz przetwórni mięsa i ryb,
  • fd = 1,5 dla gęstości cieczy lekkiej > 0,94 g/cm3.

W przypadku, gdy charakterystyka tłuszczu jest dobrze znana, współczynnik fd można określić z wykresu 1, pkt 6.2.3 przytoczonej normy.

Wartości współczynników uwzględniających użycie detergentów lub środków płuczących ustala się wg kryteriów:

  • fr = 1,0 jeśli nigdy nie są używane detergenty i środki płuczące,
  • fr = 1,3 jeśli detergenty i środki płuczące są stosowane okazjonalnie,
  • fr ≥ 1,5 w specjalnych przypadkach zastosowań, np. szpitale.
Nr kat. Symbol urządzenia Wersja separatora Obszary zastosowania
3.1 ATOL-TL wersja podstawowa ścieki technologiczne
3.2 ATOL-TL-OS separator zintegrowany z osadnikiem ścieki technologiczne
Zapytaj o produkt naszego doradcę Otwórz formularz
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon