ATOL separator (wersja podstawowa)

Budowa i zasada działania

Separator ATOL jest urządzeniem, w którym proces koalescencji zachodzi w komorze struktur kapilarnych, zbudowanej w formie prostopadłościanu wypełnionego wkładem o strukturalnej przestrzeni charakteryzującej się dużą powierzchnią właściwą (630m2/m3). Dopływ do zbiornika separatora jest ograniczony od wewnątrz deflektorem, który rozprasza energię dopływających ścieków. W przestrzeni za deflektorem następuje pierwsza faza oddzielania, gdzie w wyniku różnicy gęstości między substancją jaka ma być oddzielona, a cieczą oraz w wyniku zmniejszenia prędkości przepływu, cząstki cieczy lekkich oddzielają się od ścieków. Następnie ścieki przepływają  przez moduł koalescencji: najpierw przez komorę dopływową, potem przez komorę struktur kapilarnych, (w której zachodzi proces koalescencji), dalej przez komorę reakcji, (w której następuje drugi stopień oddzielenia cieczy lekkiej od ścieków), na koniec przez komorę przelewową, której rola polega na odprowadzeniu oczyszczonej wody w kierunku odpływu. Komora przelewowa i komora odpływowa są ukształtowane w formie syfonu zapewniającego „uszczelnienie wodne” wymagane normą: PN-EN 858-1.

Symbole katalogowe separatorów cieczy lekkich typu ATOL

gdzie:
NS - [dm3/s] - nominalna wielkość  separatora

Przykład oznaczenia:
ATOL 15

Zapytaj o produkt naszego doradcę Otwórz formularz
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon