ATOL-RG-SPIN stożkowy regulator przepływu

Regulator ATOL-RG-SPIN może być zastosowany do ścieków sanitarnych, opadowych i ogólnospławnych oraz do wód powierzchniowych, a także rurociągów technologicznych na terenie oczyszczalni ścieków.

Czytaj więcej
ATOL-RG-SPIN-PLUS stożkowy regulator
z przelewem awaryjnym

Regulator typu ATOL-RG-SPIN-PLUS jest rekomendowany do współpracy ze zbiornikiem retencyjnym o dyspozycyjnej wysokości spiętrzenia nie przekraczającej hmax= 3,0 m. Może być zastosowany do ścieków sanitarnych, opadowych, ogólnospławnych oraz wód powierzchniowych, a także rurociągów technologicznych na oczyszczalni ścieków.

Czytaj więcej
ATOL-RG-VOX cylindryczny regulator hydrodynamiczny

Regulator ATOL-RG-VOX może być zastosowany do ścieków sanitarnych, opadowych, ogólnospławnych oraz wód powierzchniowych, a także rurociągów technologicznych na oczyszczalni ścieków.

Czytaj więcej
ATOL-RG-C rurowy regulator przepływu

Regulator ATOL-RG-C może być zastosowany wyłącznie do ścieków opadowych oraz wód powierzchniowych. Ścieki deszczowe wprowadzane do regulatora ATOL-RG-C powinny być podczyszczone np. w osadnikach lub w zespole urządzeń osadnik - separator.

Czytaj więcej
ATOL-RG-C-PLUS rurowy regulator przepływu
z przelewem awaryjnym

Regulator ATOL-RG-C-PLUS może być zastosowany wyłącznie do ścieków opadowych oraz wód powierzchniowych. Ścieki deszczowe wprowadzane do regulatora typu ATOL-RG-C-PLUS powinny być podczyszczone np. w osadnikach lub w zespole urządzeń osadnik - separator.

Czytaj więcej
ATOL-RP wydzielona komora regulacyjno-przelewowa

Wydzielone komory regulacyjno-przelewowe typu ATOL-RP, rekomenduje się dla wszystkich systemów kanalizacyjnych współpracujących z tradycyjnymi zbiornikami retencyjnymi. Zastosowanie wydzielonej komory regulacyjno-przelewowej prowadzi do zmniejszenia wymaganej pojemności użytkowej zbiorników retencyjnych o ok. 25-30%, co w istotny sposób zmniejsza ich koszty budowy i późniejszej eksploatacji. Wbudowanie wydzielonej komory w istniejący system retencyjny, zwiększa jego potencjalną pojemność użytkową o ok. 25-30%, bez konieczności rozbudowy.

Czytaj więcej

1