ATOL-TL separator tłuszczu

Dopływ do zbiornika separatora tłuszczu jest ograniczony od wewnątrz deflektorem, który rozprasza energię dopływających ścieków. W przestrzeni za deflektorem znajduje się przestrzeń sedymentacji, gdzie w trakcie przepływu ścieków następuje oddzielanie się od ścieków materiałów łatwo opadających (osady) oraz komora oddzielania tłuszczu...

Czytaj więcej
ATOL-TL-OS separator tłuszczu zintegrowany
z osadnikiem

Zgodnie z normą PN-EN 1825 „Oddzielacze tłuszczu, część 1 i 2”, instalacja oddzielania tłuszczu to urządzenie lub zespół urządzeń zawierający zazwyczaj osadnik wstępny i zbiornik oddzielania tłuszczu.

Czytaj więcej
ATOL-OW osadnik wstępny

Zgodnie z normą PN-EN:858 „Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich, część 1 i 2”, instalację oddzielacza stanowi układ składający się z osadnika wstępnego i separatora. Osadnik wstępny to element instalacji oddzielacza, w którym osadza się materiał, tj: szlam, muł oraz piasek i żwir...

Czytaj więcej
ATOL-OW-OH osadnik wstępny z obejściem hydraulicznym

Dodatkowym elementem tego osadnika, jest wbudowany kolektor obejścia hydraulicznego. Dlatego jest on rekomendowany tam, gdzie zachodzi konieczność przepuszczenia przez osadnik zwiększonych przepływów np. podczas trwania deszczu. Rozwiązanie obejścia hydraulicznego nie powoduje przeciążania osadnika przy zwiększonym przepływie.

Czytaj więcej

«12»