Atol OxyATOL-OXY aplikator powietrza (informacje podstawowe)

Aplikatory powietrza ATOL-OXY znajdują zastosowanie w istniejących i projektowanych systemach kanalizacji sanitarnej i służą do:

 • zapobiegania zagniwaniu ścieków i eliminacji siarkowodoru
 • poprawykondycji tlenowej ścików doprowadzanych do oczyszczalni
 • rozproszenia energii w komorach rozprężnych na wylotach rurociągów tłocznych.

URZĄDZENIE WYKORZYSTUJE WYŁĄCZNIE ENERGIĘ NAPŁYWAJĄCYCH ŚCIEKÓW

Badania aplikatorów powietrza w warunkach rzeczywistych wykazały istotny przyrost zawartości tlenu rozpuszczonego. Średnie wartości wyników bezpośrednich pomiarów podczas przepływu przez aplikator, były następujące

wyszczególnienie

stan wyjściowy przed napowietrzaniem

w trakcie napowietrzania

uśredniony wynik pomiarów

w przepompowni ścieków

uśredniony wynik pomiarów

w studzience rozprężnej

%  zawartość tlenu

0,7%

24 %

18 %

stężenie tlenu rozpuszczonego

0,12 mgO2/dm3

1,82 mgO2/dm3

1,74 mgO2/dm3

stężenie siarkowodoru

100 mg/dm3

0,0 mg/dm3

0,0 mg/dm3

OFEROWANE SĄ NASTEPUJĄCE WERSJE URZĄDZENIA:

katalogowy symbol urządzenia

wersja urządzenia

ATOL-OXY

aplikator powietrza

ATOL-OXY-ZA

zestaw do aplikacji powietrza z pompą cyrkulacyjną

ATOL-OXY-WKZA

wydzielona komora z zestawem do aplikacji powietrza 

ATOL-OXY-SR

Studzienka rozprężna z aplika torem powietrza

Atol Oxy PAplikator powietrza ATOL-OXY

OPIS TECHNICZNY URZĄDZENIA

Aplikator powietrza ATOL-OXY posiada kształt wielościanu, z króćcem wlotowym zlokalizowanym z boku i otworem odpływowym umieszczonym w płaszczyźnie podstawy. Aplikator jest wykonany ze stali kwasoodpornej, przy czym grubość ścianki konstrukcji jest uzależniona od jej wymiarów i wysokości ciśnienia.

Wymiary geometryczne oraz średnica dopływu i odpływu, zależą od parametrów instalacji takich jak:

 • wartość przepływu hydraulicznego,
 • prędkość strugi ścieków,
 • dyspozycyjna wysokość ciśnienia pompy,
 • geometria kanałów, rurociągów i zbiorników.

Schemat

WARUNKI TECHNICZNE ZABUDOWY

Aplikatory powietrza ATOL-OXY stosuje się wyłącznie na wylotach rurociągów tłocznych.

Minimalna średnica studzienki  rozprężnej, to Dw = 1000 mm, a minimalna głębokość ok. 0,35 m , licząc od płaszczyzny otworu wylotowego aplikatora do dna studzienki.

Urządzenie podczas przepływu ścieków, wywołuje opory hydrauliczne, które należy uwzględnić  przy ustaleniu wysokości podnoszenia pompy. Wartość oporu miejscowego należy przyjmować w wysokości 1,0 msw.

Każdy egzemplarz urządzenia jest wymiarowany indywidualnie w dostosowaniu do zadanych warunków pracy.

Przed realizacją zamówienia na urządzenie, producent przeprowadza analizę uwarunkowań technicznych, celem ustalenia optymalnych wymiarów i parametrów hydraulicznych.  W zamówieniu należy podać następujące dane:

 • średnicę wewnętrzną i materiał rurociągu tłocznego,
 • wartość przepływu hydraulicznego lub wydajność pompowni w punkcie pracy pompy,
 • wysokość ciśnienia na wylocie rurociągu tłocznego.

Schemat

Symbole katalogowe aplikatorów powietrza:

NAZWA KATALOGOWA URZĄDZENIA      Qs/DN 

gdzie:

Qs - [dm3/s] - przepływ hydrauliczny;

DN - [mm] - średnica nominalna rurociągu.

Przykład oznaczenia:                ATOL-OXY 4,0/ 90 PE

 

Zestaw do aplikacji powietrza typu ATOL-OXY-ZA

Zestaw do aplikacji powietrza ATOL-OXY-ZA  to niezależny, zintegrowany układ instalacyjny składający się z pompy cyrkulacyjnej i aplikatora powietrza,  połączonych krótkim przewodem tłocznym. Zestaw aplikacyjny stosuje się w przepompowniach ścieków sanitarnych, a także w zbiornikach retencyjnych lub retencyjno-uśredniających.

Schmeat

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWÓW DO APLIKACJI POWIETRZA

 wersja : ATOL-OXY-ZA-I

wersja : ATOL-OXY-ZA-II

- pompa zatapialna

- stopa sprzęgająca (żeliwo)

- przewód tłoczny (stal kwasoodporna)

- aplikator powietrza (stal kwasoodporna)

- szafka sterownicza

- pompa zatapialna

- przewód tłoczny (stal kwasoodporna)

- aplikator powietrza (stal kwasoodporna)

- stelaż (stal kwasoodporna)

- szafka sterownicza

WARUNKI TECHNICZNE ZABUDOWY

Warunkiem uzyskania zakładanych efektów eksploatacyjnych zestawu aplikacji powietrza ATOL-OXY-ZA jest zapewnienie odpowiedniej przestrzeni montażowej wewnatrz zbiornika/ przepompowni:

 • przestrzeń wolna od zabudowy, o minimalnych wymiarach walca o średnicy 560 mm,
 • płaskie i poziome dno,
 • minimalne głębokość lustra wody w zbiorniku pompowni 0,35 m licząc od dna zbiornika
 • przyłącze elektroenergetyczne 400-3V

DOSTĘPNE TRYBY PRACY URZĄDZENIA

Zestaw do aplikacji powietrza ATOL-OXY-ZA, w zalezności od potrzeb i rodzaju zainstalowanego sterownika, może działać w jednym z trzech trybów pracy:

 • I- tryb pracy ciągłej-24 godziny/dobę, przy ciągłym dopływie ścieków zagniłych w rezległych systemach kanalizacyjnych
 • II- tryb pracy cyklicznej- w zadanym reżimie czasowym (godzina włączenia, godzina wyłączenia, czas pracy, czas postoju)
 • III- tryb pracy interwencyjny- sterowany w funkcji stężenia tlenu rozpuszczonego w ściekach dopływajjących do zbiornika retencyjnego, pod warunkiem zamontowania sondy tlenowej.

TABELA: PRZECIĘTNE ZUZYCIE MOCY ZESTAWU DO APLIKACJI POWIETRZA

tryby pracy zestawu

pobór mocy (kW)

roczne

zapotrzebowanie

mocy (kWh/rok)

tryb pracy ciągłej

0,6

5250

tryb pracy cyklicznej

3300

tryb pracy interwencyjnej

2000

Każdy egzemplarz urządzenia jest wymiarowany indywidualnie w dostosowaniu do zadanych warunków pracy. Przed realizacją zamówienia na urządzenie, producent przeprowadza analizę uwarunkowań technicznych, celem ustalenia optymalnych wymiarów i parametrów hydraulicznych.  W zamówieniu należy podać następujące dane:

 • wymiary wewnętrzne zbiornika/pompowni ( pożądany rysunek ),
 • średnica włazu,
 • charakterystyczne poziomy eksploatacyjne ścieków ( minimalny, maksymalny, awaryjny),
 • preferowany tryb pracy urządzenia
 • obliczeniowy sekundowy dopływ ścieków
 • maksymalny godzinowy dopływ ścieków.

Symbole katalogowe zestawów do aplikacji powietrza:

NAZWA KATALOGOWA URZĄDZENIA    Q

gdzie:

Q - [dm3/s] - wydajność pompy cyrkulacyjnej

Przykład oznaczenia:   ATOL-OXY-ZA  2,5

Wydzielona komora do aplikacji powietrza typu ATOL-OXY-WKZA

Wydzielona komora do aplikacji powietrza może być zastosowana w przypadkach braku możliwości spełnienia wymaganych warunków technicznych zabudowy zestawu ATOL-OXY-ZA  w przepompowni ścieków.

Kompletne urządzenie stanowi standardowy, prefabrykowany zbiornik betonowy lub żelbetowy, o średnicy: 1,5;  2,0 ; 2,5 lub  3,0 m, z wbudowanym wewnątrz zestawem do aplikacji powietrza ATOL-OXY-ZA , o adekwatnej do wielkości zbiornika wydajności pompy cyrkulacyjnej. Każdy egzemplarz urządzenia jest wymiarowany indywidualnie w dostosowaniu do zadanych warunków pracy.

Schemat

W zamówieniu należy podać następujące dane:

 • preferowany tryb pracy urządzenia,
 • obliczeniowy sekundowy dopływ ścieków,
 • maksymalny godzinowy dopływ ścieków,
 • rzędna terenu i rzędna dna kanalizacji.

Symbole katalogowe wydzielonych komór do aplikacji powietrza:

NAZWA KATALOGOWA  Q 

gdzie:

Q - [dm3/s] - wydajność pompy cyrkulacyjnej

Przykład oznaczenia:                          ATOL-OXY-WKZA  6,0

Tabela:  Podstawowe wymiary wydzielonych komór do aplikacji powietrza typu ATOL-OXY-WKZA

Nazwa katalogowa urządzenia

wydajność pompy cyrkulacyjnej

średnica wewnętrzna zbiornika

głębokość czynna

minimalna głębokość dopływu

minimalna głębokość zbiornika

minimalnaśrednica dopływ/odpływ

Q

DW

Hcz

Hd

Hmin

DN

dm3/s

m

m

m

m

mm

ATOL-OXY-WKZA    2,5

2,5

1,5

1,3

0,5

1,8

200

ATOL-OXY-WKZA    3,0

3

1,5

1,5

0,5

2,0

200

ATOL-OXY-WKZA    4,0

4

2

1,1

0,5

1,6

200

ATOL-OXY-WKZA    5,0

5

2

1,4

0,5

1,9

200

ATOL-OXY-WKZA    6,0

6

2,5

1,1

0,5

1,6

200

ATOL-OXY-WKZA    8,0

8

2,5

1,5

0,5

2,0

200

ATOL-OXY-WKZA  10,0

10

3

1,3

0,5

1,8

200